Golvslipning Stockholm Logotyp

Golvslipning Stockholm

Experten på dammfri golvslipning | 08-120 96 900

Lut | Luta trägolv

Lut används för att hejda den gulningsprocess som alla trägolv påverkas av. Ett lutat trägolv ser ljust ut under lång tid och påverkas inte så mycket av solljus eller ålder.

Luta golv – klassisk behandling av trägolv

Lut skyddar i sig inte golvets yta utan används som förbehandling just för sina färgbevarande egenskaper. Därefter kompletteras golvbehandlingen med exempelvis olja, hårdvaxolja eller såpa beroende på önskat resultat.

lutat furugolv

Den lut som vanligen används, trälut, passar till furugolv, grangolv och golv av lärk. Det finns även en variant av lut med lägre ph-halt, lövträlut, som precis som namnet antyder passar till golv av lövträd som ek, lönn och bok. Trälut finns ofärgat eller med olika grader av pigmentering, som dessutom kan blandas sinsemellan. Detta gör det möjligt att med stor precision påverka golvets utseende. Se över våra olika typer av behandlingar och boka sedan slipning och lutning direkt.

Applicering – så får du ett perfekt lutat trägolv

Ett trägolv ska alltid slipas innan det lutas. För att vara säker på att man får det resultat man önskar, särskilt om man har experimenterat med att blanda lut med olika pigment, är det också bra att först provstryka på en bit av golvet, till exempel i ett hörn, innan man tar sig an hela golvet.

Lut är frätande och det är viktigt att skydda ansikte och händer när man jobbar. Pigmenterad lut bör röras om regelbundet så att pigmenten inte sjunker till bottnen, vilket ger en flammig yta. Luten stryks på i träets längdriktning med ett par plankor i taget, det är viktigt att jobba på kontinuerligt och att inte pausa mitt i en brädlängd. Efter appliceringen får golvet torka något dygn varpå det slipas av lätt med en fiberduk och dammsugs. Därefter är det redo för slutbehandling. Vi går här igenom tre sätt att färdigbehandla sina lutade trägolv.

Med olja

Träolja impregnerar träet och skyddar det från slitage men ger inte samma hårda yta som ett lackat golv. I jämförelse med lack känns ett oljat golv mer organiskt, får en vackrare ton och känns mjukare att gå på. Däremot ger det inte samma skyddande egenskaper som ett lackat golv och behöver underhållas någon per år i början för att uppnå ett bra skydd.

Det finns många typer av träolja som passar olika bra till olika träslag. I kombination med lut används oftast vitolja, som ger det klassiska skurgolvsutseendet. Oljan kan då med fördel arbetas in i golvet med en polermaskin.

Med hårdvaxolja

Hårdvaxolja kombinerar oljans förmåga att tränga in i träet och lackens skyddande egenskaper. Hårdvax ger ett golv som till utseendet påminner om ett oljat golv men som bättre står emot vatten och smuts. Lut och hårdvaxolja i kombination ger ett ljust och matt golv som dessutom är både vackert och tåligt. 

Med såpa

För att på ett snabbt sätt få utseendet av ett klassiskt skurgolv kan man först luta och sedan ytbehandla med såpa. För att få det karaktäristiska ljusa utseendet används helst vitpigmenterat lut som stryks på i träets längdriktning och sedan får torka i ungefär ett dygn. Därefter appliceras såpa i två eller tre lager tills golvet är mättat. Värt att observera är att såpningen till en början inte ger ett lika bra skydd som olja eller hårdvaxolja. Det krävs upprepade såpningar för att bygga upp ett ordentligt skydd. Till rum där golvet riskerar spill och nedsmutsning, som exempelvis köket, kan det därför vara bra att välja någon annan typ av ytbehandling.

 

Ljus känsla med lutat trägolv!