Golvslipning Stockholm Logotyp

Golvslipning Stockholm

Experten på dammfri golvslipning | 08-120 96 900

Golvvärme under parkettgolv

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att golvvärme numera fungerar utmärkt även under parkettgolv.

Kan man ha golvvärme under parkettgolvet

Fungerar golvvärme under parkettgolv? Numera så är denna lösning väldigt gångbar och populär. Förr var den långt ifrån lika vanlig och detta då kombinationen värme och trä kunde skapa sprickor, utbuktningar på ytan samt ett ojämnt golv.

Att gå på ett golv med golvvärme är en njutning och något som ökar komforten i hemmet. Speciellt gäller detta under vintern och särskilt sett till tidiga mornar. Känslan av att låta fötterna mötas av en uppvärmd yta är väldig speciell och något som ger bostaden en extra dimension av bekvämlighet. Där det förr fanns färre möjligheter för golvvärme gällande vissa material så finns det idag betydligt fler valmöjligheter.

Idag kan du exempelvis välja att lägga in golvvärme och ändå investera i den där fina, exklusiva parketten utan att vara rädd för att det ska bli problem. Det gör också att du kan ha en mer enhetlig, exklusiv lösning i din bostad där parketten kan löpa genom flera rum.

Faktum är att många idag - som en följd av att lösningarna och effekten av golvvärmesystem blivit bättre - väljer att ha golvvärme i samtliga rum och där radiatorer monteras ner. Det ger en fördel i att värmen blir jämnare fördelad och där man dessutom får en estetisk uppsida då väggarna hålls rena från skrymmande element.

golvvärme under parkettgolv

Fördelen med att ha exempelvis parkettgolv är att trä håller värme bättre: även om du slår av golvvärmen så kommer värmen att vara kvar under en längre tid. Motsvarande scenario med ett golv av klinkers är att värmen försvinner nästan direkt.

Golvvärme under parkettgolv - tänk på detta

Det finns emellertid detaljer att tänka på i samband med att du planerar för att lägga golvvärme under ett parkettgolv. Vi radar upp några viktiga punkter:

  • Vatten- eller elburen värme. Båda dessa alternativ fungerar bra under ett parkettgolv. Men, båda dessa måste också installeras på ett fackmannamässigt sätt. Det är först om installationen av golvvärme sker korrekt som den fulla effekten - ett varmt skönt golv med lång livslängd - kan garanteras. Ta hjälp med detta och gärna av en behörig person.

  • Rätt temperatur. Det kan vara frestande att vrida upp termostaten till max och verkligen känna värmen penetrera de nakna fötterna. Det kan man göra även vid parkettgolv - men det förutsätter emellertid att nämnda termostat har ett max som ligger på 27 grader. All temperatur över 27 grader kan skada golvet. Den idealiska temperaturen ligger på 23 grader och den ska vara jämnt fördelad över hela ytan - även vid exempelvis element och fönster.

  • Isolering. Isoleringen i ett rum med golvvärme måste vara bättre än i rum utan golvvärme. Annars kommer kostnaderna att öka - i synnerhet om du, som många andra, väljer att plocka bort radiatorer till förmån för golvvärme.

  • Fukt. Golvvärme och parkettgolv som kombination blir betydlig känsligare för fukt än vad exempelvis ett parkettgolv utan golvvärme är. Detta faktum gör att årstiderna blir viktiga att ta med i beräkningen. I ett kallt och torrt klimat kan ett parkettgolv få synliga sprickor. Det kan också innebära att vissa brädor blir konkava. Prata alltid med återförsäljaren om detta innan så att du väljer ett golvmaterial som är bättre anpassat mot det klimat du bor i.

  • Läggningen. Läggning av ett parkettgolv ovanpå golvvärme ska ske utan luftspalt. Annars kan träet torka ut väldigt snabbt. Det ska även läggas nära undergolvet. Arbetstemperaturen är också viktig och den ska vara minst 18 grader. Fuktigheten spelar också en stor och viktig roll: den relativa luftfuktigheten i rummet ska ligga mellan 30-60% och detta både innan-, under- och efter avslutad golvläggning. Papp är att rekommendera som mellanskikt, detta som en följd av lägre termiskt motstånd än exempelvis kork eller skivor av cellplast.

  • Ångspärr. En ångspärr måste finnas i golvkonstruktionen och den ska också placeras så nära parkettgolvet som möjligt. Det senare är extra viktigt om det finns tjocka golvbjälkar. Tänk på att en ångspärr aldrig - under några som helst omständigheter - ska placeras på motsatt sida av dina golvbjälkar.


Liknande artiklar

Slipa altan - Oljning och skötsel

Miljövänlig behandling av trägolv

Ytbehandling | Olja, lack eller hårdvaxolja

Kompetent golvslipning som lyfter ditt hem.
11 Feb 2021