Golvslipning Stockholm Logotyp

Golvslipning Stockholm

Experten på dammfri golvslipning | 08-120 96 900

Smart golvisolering - isolera kalla golv

Har du ett kallt golv i fritidshuset, attefallshuset eller uterummet? Då kan det vara en bra idé att isolera golvet. Här får du den information du behöver för att lyckas med en smart golvisolering.

För den vane hemmafixaren med tidigare erfarenhet av isoleringsarbeten finns inga hinder för att göra jobbet själv. Tänk bara på att ventilationen fungerar som den ska och att all fukt måste bort från området som ska isoleras. Annars kan du få problem med fuktskador och mögelangrepp till följd av isoleringen. Är du osäker är det alltid bra att fråga en erfaren yrkesman.

golvisolering för kalla golv

Isolerade golv skapar ett behagligt klimat och sparar energi

Golvisolering är en mycket bra lösning om du vill skapa ett varmare och behagligare inomhusklimat. Och du får inte bara varmare fötter och färre förkylningar – ett isolerat golv gör dessutom ditt hus mer energieffektivt och du får lägre uppvärmningskostnader.

Hur man går tillväga för att isolera golvbjälklaget skiljer sig från fall till fall. Ska du bygga nytt eller fylla på med isolering i ett redan befintligt golv. Handlar det om ett nybygge så isolerar man i regel ovanifrån, medan man för det mesta måste isolera underifrån om man ska behålla befintliga golv och undergolv.

Nya golv isoleras uppifrån

Ett nytt golv isoleras som sagt bäst uppifrån. Innan du börjar är det dock viktigt att du kontrollerar ventilationen och dessutom ser över luftfuktighet och husgrundens dränering. En fuktmätare är mycket bra för detta. När fukt-eller ventilationsproblem är åtgärdade så kan du börja isolera. Börja med att montera undersidan av trossbotten, det vill säga mellanrummet mellan golvbjälkarna, med så kallade trossbottenskivor. Dessa måste vara tåliga mot fukt och framförallt skydda isoleringen från vind och eventuella skadedjur som kan ta sig in från krypgrunden. Sedan kan du fylla trossbotten med isolering innan du lägger ett undergolv.

Befintliga golv isoleras nedifrån

När du ska isolera ett befintligt golv görs det bäst underifrån. Det är viktigt att du först kontrollerar att bjälklaget eller krypgrunden inte är drabbade av fukt innan du fyller på med isoleringen. Om det finns fuktproblem så måste de skadade delarna först ersättas och det kan även behövas en ny dränering för att problemen inte ska återkomma. När dessa förberedelser är klara kan du börja tilläggsisolera underifrån, mellan våningsplan eller från krypgrunden.


Liknande artiklar

Lasera ditt trägolv grått

Montera golvsockel – en guide

Lägga altan med fiskbensmönster

Kompetent golvslipning som lyfter ditt hem.
26 Sep 2022