Golvslipning Stockholm Logotyp

Golvslipning Stockholm

Experten på dammfri golvslipning | 08-120 96 900

Gjuta betongplatta i garage - en guide

Att på egen hand gjuta en betongplatta är inget som rekommenderas för den som är oerfaren. Känner du dig osäker så är det bättre att anlita en firma som hjälper dig med bygget av ditt garage.

Den här guiden beskriver hur man går tillväga för att gjuta en betongplatta på mark som har normal bärighet. Vi går inte igenom hur du gör om du vill ha värmeslingor eller gjuta in vattenledningar. Är man osäker på vilken bärighet marken har bör man först göra en geoteknisk undersökning.

Sätt ut betonggrunden

Innan du börjar med schaktningen skall du göra en utsättning av grunden. Du kan boka grovutsättning, där ytterhörn och arbetshöjd markeras, av kommunen eller av en privat entreprenör. När schaktningen är gjort kan man beställa en finutsättning med profiltråd som visar tydligare hur grunden kommer se ut.

Finns det referenspunkter, såsom det ofta är gör när det handlar om tillbyggnader, så behövs inte utsättningar göras. Däremot skall du boka in och göra en lägeskontroll innan grunden gjuts.

Förbered med markarbete

Vanligtvis schaktar man bort all matjord och det grus som behövs för att grundläggningsdjupet skall bli rätt. Vanligtvis schaktar man ca 60 cm utanför den uppmätta grunden för att göra plats för dagvatten och dränering. Precis hur tjockt med dränerande material du behöver ha beror på vart i Sverige du befinner dig samt hur mycket du planerar att isolera. Man skall aldrig bygga på frusen mark eller på matjord.

Montera kantelement

Innan man monterar kantelementen, som sitter som en ram runt betonggjutningen, så flyttar man in profiltråden så att den stämmer med grundens yttermått. Gör en extra kontrollmätning av diagonalerna och sätt ut hörnen. Elementen ställs därefter ut på det jämna underlaget och sätts ihop med skarvbleck. Man kan kapa till kantelementen med en kapsåg som har diamantklinga. Försök få utsidan att bli så rak som möjligt. De invändiga gliporna som blir kan du fylla med fogskum.

Du behöver speciella skarvbleck i skarvarna mellan kantelementet. Tryck ner skarvblecken i cellplasten innanför fiberarmerade betongen. I elementens bakkant och botten bör du också placera ett skarvbleck. För att ge extra tyngd och stabilitet till elementen kan man också använda monteringsplattor i skarvarna. De hjälper också till att ge en viss distans åt armeringsjärnen.

Lägg ut grundisolering

Placera grundisoleringen så att skarvarna mellan skivorna överlappar varandra i två skikt. Använd cellplastspik för att hålla ihop skivorna. Radonduk, om du vill använda sådan, läggs mellan första och andra lagret av cellplastskivor. Ta det försiktigt med spiken så att den inte gör hål i radonduken.

Armera din betonggrund

Hur armeringen skall göras beror på hur stort garaget skall vara. Använd armeringsdistanser för att se så att armeringsnäten hamnar rätt. Armeringsdistanser sätts ut under näten, sätt ungefär 3 stycken på varje kvadratmeter. Om du använder speedies markdistans så räcker det med en på varje kvadratmeter. Använd monteringsplattorna för att förankra armeringsjärnen i kantbalken. Monteringsplattorna används för att placera armeringsjärnen i kantbalken. Bocka armeringsjärnen i hörnen. Skarva armeringsnäten med överlapp. På platser med högre punktbelastning eller vid bärande väggar kan det behövas lite extra armering.

Gjut plattan i betong

Nu kan du gjuta betongplattan. Diskutera med betongstationen vilken typ av betong du skall ha. Spruta betongen inåt grunden och låt betongen rinna bort och ut till kantbalken för att undvika att balken flyttar på sig. Spruta inte betongen på kantelementen utan
När betongen stelnat en aning gör man ett fall från väggens insida ut mot portöppningen så att vatten inte kan rinna in under garageporten. Sedan kan betongplattan få härda som vanligt och vattnas ibland.

Tack så mycket för att du läst vår guide i hur man gör en betongplatta för sitt garage. Lycka till!


Liknande artiklar

Rätt underlagsgolv under parkettgolv och trägolv

Gjuta igen golvbrunn i källare

Golvvärme under parkettgolv

Slipa betonggolv

Kompetent golvslipning som lyfter ditt hem.
6 Mar 2022